Elitististä humputtelua

Nyt mennään Unelmamajan tontin rajoille ja isketään kiinni aika erilaiselle aihealueelle kuin yleensä. Käsi ylös, kenen mielestä golf on elitististä juppihumputtelua ja rikkaiden egon pönkitystä? Aika monella on tuntunut jäävän päälle kasarin mielikuvat tuosta lajista.  Ja ehkä ihan syystä. Haluan tehdä paljastuksen.
Lue loppuun